drielox energy solutions groot
Subsidies

SDE++

Wat is de SDE++ subsidie?

“De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen en wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De productie van groene energie kost in de meeste gevallen meer dan de productie van grijze energie. Echter is groene energie beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De overheid ondersteunt daarom ondernemers die hierin willen investeren.

Subsidies zijn er in beginsel om gekozen investeringen te stimuleren waarvan het rendement nog niet aantrekkelijk genoeg is. Veel van deze subsidies van de overheid zijn investeringssubsidies. Dat betekent dat je een tegemoetkoming krijgt in de kosten van je investering. De SDE-subsidie werkt anders, het gaat hier om een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die u opwekt of de werkelijke hoeveelheid CO2 die u minder uitstoot door het gebruik van uw installatie. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen u aanvraagt. U ontvangt voor de categorie zonnepanelen subsidie over een exploitatieperiode van 15 jaar.”

Hoe werkt de SDE++?

“De SDE++ subsidie is zo opgesteld dat deze de ondernemer een vaste minimum energieprijs garandeerd (basisbedrag) voor zijn duurzaam opgewerkte energie, dit brengt een stukje zekerheid waar de busines case op gebasseerd kan worden.
Elke categorie heeft een eigen basisbedrag die wordt vastgesteld door het RVO. Het basisbedrag is de kostprijs voor productie van hernieuwbare energie of de vermindering van de CO2-uitstoot. Het basisbedrag (of het aanvraagbedrag) ligt vast voor de hele looptijd van de subsidie en is het maximale bedrag dat u aan subsidie kan ontvangen.

Als de gemiddelde marktvergoeding onder de basisprijs komt, wordt het verschil aangevuld door het RVO. In de voorbeeldgrafiek hieronder is dit tezien in jaar 6 t/m 14. Is de gemiddelde marktvergoeding gelijk of hoger dan het basisbedag, dan wordt er gedurende deze periode geen subsidie toegekend. In de voorbeeldgrafiek hieronder ziet u dit in de jaren 1 tot en met 5 en 15 van de looptijd van het project.

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag kan niet lager worden dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze bedragen zijn gebaseerd op het tweederde deel van de langetermijnprijs. De langetermijnprijs is gebaseerd op gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie.

Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag (de ondergrens), krijgt u dus de maximale subsidie.”

SDE++ Drielox Energy Solutions

Voorwaarden SDE++ voor zakelijke zonnepanelen

“Als je de SDE++ voor je zakelijke zonnepanelen wil krijgen, moet je als bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Je hebt een grootzakelijke hoofdaansluiting (groter dan 3×80 ampère)
  • De installatie die je wilt bouwen is groter dan 15 kWp (15.000 Wattpiek)
  • Je bent eigenaar van het dak of hebt op het moment van de aanvraag schriftelijktoestemming van de eigenaar.
  • Komen de zonnepanelen niet op een dak? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.
  • Bij meer dan 1 MWp moet je een haalbaarheidsstudie opgesteld worden en moet de netaansluiting vastgesteld worden op 50 procent van piekvermogen
  • Bij elke aanvraag is de modelverklaring draagkracht dakconstructie verplicht
  • Een gedetailleerde intekening op schaal van de zonnestroominstallatie op de beoogde locatie is verplicht”

 

Meer weten over SDE++ subisidie?

Heb je vragen over deze voorwaarden of andere zaken rond de SDE-subsidie? We geven je graag advies op maat, en bieden een turn-key oplossing van subsidie aanvraag tot project realisatie.