Projecten

Eigenwerkplaats

In het kader van de verbetering en modernisering van de eigen werkplaats zijn er dit jaar al een aantal behoorlijke stappen gemaakt.

Eerder dit jaar al heeft de gehele werkplaats een frisse lichtere laag verf gekregen wat de werksfeer en omgeving al zeer te goede is gekomen.

Nu wordt er gewerkt aan een nieuw kantoor voor de werkplaats chef. Het ontwerp wat hiervoor gekozen is, is een traditioneel kantoor hoog boven de werkvloer. Daarmee gaat er geen waardevolle productieruimte verloren.

Ook de vloer, belijning en verlichting zullen worden aangepakt. Omdat onze klanten hoge kwaliteit producten en een zeer snelle respons tijd verwachten zijn we voor deze verbeteringen afhankelijk van de dal momententen in onze reguliere productie. Er is dan ook vanuit gegaan dat de totale uitvoer van de verbeteringen over langere tijd uitgesmeerd zal worden.

Wel is er al een begin gemaakt met de herindeling van het machine park om het nieuwe kantoor en nieuwe inzichten in productie methodieken (denk aan Lean & Six Sigma) in onze werkwijze te incorporeren.